Πως μπορούμε να ιδρύσουμε μια καινοτόμο εταιρεία υψηλής τεχνολογίας χρησιμοποιώντας αποκλειστικά Ελεύθερο Λογισμικό


Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.ellak.gr), σε συνεργασία με την Logikon Labs (www.logikonlabs.com), διοργάνωσαν, την Πέμπτη 22/5/2014 στο πλαίσιο του INNOVATHENS, εκδήλωση με θέμα:

«Πως μπορούμε να ιδρύσουμε μια καινοτόμο εταιρεία υψηλής τεχνολογίας χρησιμοποιώντας αποκλειστικά Ελεύθερο Λογισμικό: Δυνατότητες, προκλήσεις, δυσκολίες»

Η εκδήλωση βοήθησε μελλοντικούς entrepreneurs αλλά και απλούς υποστηρικτικές του Ανοιχτού Λογισμικού να καταλάβουν ότι είναι εφικτό-αν όχι προτιμητέο- να στήσει κάποιος μια εταιρεία υψηλής τεχνολογίας χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ΕΛ/ΛΑΚ.

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης, ο εκπρόσωπος της Logikon Labs παρουσίασε λύσεις ΕΛ/ΛΑΚ για όλες τις ανάγκες ενός γραφείου, όπως βασικό Λειτουργικό Σύστημα, Project Management και Κοινή Χρήση Πόρων.

Στη συνέχεια, η παρουσίαση επεκτάθηκε σε λύσεις που αφορούν καινοτόμες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, και συγκεκριμένα σχεδίαση και ανάπτυξη software και hardware.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση γύρω από τις δυνατότητες και τις προκλήσεις που εμφανίζει η χρήση ΕΛ/ΛΑΚ σε μια σύγχρονη εταιρεία.

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε την παρουσίαση εδunnamedώ.

How to Manage Printers in Linux


Linux often gets a bad rap when it comes to certain peripherals. Printers are no exception. As someone who worked as a remote engineer for a large managed service provider, I can happily confirm that printing, as a whole, is a horrible system. In the Windows environment, printing breaks often – and although Windows might enjoy a larger, more mainstream, selection of drivers, it doesn’t have nearly the level of administration tools as does Linux.

Nearly all Linux desktops depend upon a very user-friendly printer configure/management tool called system-config-printer. Though there may be minor differences in the GUI (from distribution to distribution), the use of the tool is the same – and it’s incredibly easy. Even without the GUI tool, managing printers in Linux is quite simple, thanks to a web front-end for the Common Unix Printing System (CUPS). With this web-based management tool, you can even configure your printers remotely.

In this piece, I will introduce you to setting up a printer using the system-config-printer tool. Once you see how easy it is, you’ll worry less about using Linux as a desktop or even using Linux to share printers out.

Installation

Nearly every distribution includes the tools to manage your printers – so the chances of having to actually install something are slim. How you find that tool will depend upon your desktop. For instance, in Linux Deepin, You have to open the dash-like menu and locate the System section. Within that section, you will find Printers (Figure 1).

 

printers 1

Figure 1: Locating the printer tool in Linux Deepin.

 

In Ubuntu, all you need to do is open the Dash and type printer. When the printer tool appears, click it to open system-config-printer. If you’ve already connected your printer to your desktop, and it is not listed in system-config-printer, be surprised. Linux has some a very long way and printer support has matured such that it has caught up with the competition.

If, however, your printer is not listed, here’s how you add it.

Adding local printers

From the system-config-printer window, click on the Add button. From the resulting window (Figure 2), you can either select a listed printer to add, or if your printer isn’t listed (which is unlikely), you’ll need to locate drivers. The single best place to find a printer driver (aside from the printer manufacturer) is the Linux Foundation’s OpenPrinting work group. The driver database with OpenPrinting is significant. You’ll first want to look at the printer listings, find your printer, and see what driver OpenPrinting suggests.

 

printers 2

Figure 2: If your printer is already listed, you’re just a few clicks away from printing.

 

Once you’ve added the driver, fire up system-config-printer again and click the Add button. Now your printer should be listed. Select the printer under the Devices listing and click Forward. As soon as you click Forward, system-config-printer will search for the proper driver and then present the Printer Description window (Figure 3).

 

Giving your printer a description.

Figure 3: Giving your printer a description.

 

All of the information in the description window should be human readable – in other words, make it something you understand (such as Laser Printer for short name, the model number for the description, and the location of the printer for location).

After you complete the description, click Apply and then, should you want to, click Print Test Page (when prompted).

Now that the printer is added, you can share that printer out so other systems have access. To do this, right-click the printer (within system-config-printer) and make sure both Enabled and Shared are checked (Figure 4). If they are not checked, click them to enable.

 

printers 4

Figure 4: Make sure both Enabled and Shared are checked.

 

Adding network printers

Believe it or not, adding a network printer is nearly as simple as is adding a local printer. Naturally, the hosting system will dictate how the printer is added to the Linux system. I will assume the printer to be added is on another Linux system and on the LAN.

The first step is to open up the system-config-printer tool. Click on Add and then click Network Printer to expand. You have two options here. If the remote printer is already shared out, it very well might be listed under network printer, attached to the remote hostname (Figure 5).

 

Figure 5:Adding a remote printer attached to another Linux box.

Figure 5:Adding a remote printer attached to another Linux box.

 

If the remote host is listed, click on it and then select the printer to be added. Click Forward and then fill out the description of the printer and click Apply. The printer should now be added and working.

If the host isn’t listed, you’ll want to click Find Network Printer and then enter the IP address of the host, and click Find (Figure 6).

 

Adding a network printer by IP address of host.

Figure 6: Adding a network printer by IP address of the host.

 

The device Uniform Resource Indicator (URI) should be automatically filled out, so all you have to do is click Forward and then give the printer a description. Once you’ve filled out a description, click Apply and your remote printer should be ready to use.

Linux and printing has come a very long way from the early days. Not only are the tools far more mature (and user-friendly), the support for hardware has become almost a no-brainer. If you are having trouble getting a printer to work in Linux, the most likely issue is an incorrect driver – otherwise, printing with Linux is smooth and simple.

SOURCE Jack Wallen

8 Reasons Why Ubuntu Users Should Opt For Linux Mint


Ubuntu, Ubuntu OS, Ubuntu for devices, Linux Mint, Ubuntu vs Linux mint, tablets, smartphones, televisions, FOSS community, Ubuntu users, Linux,  Ubuntu FOSS world, top 8, linux mint Ubuntu is rapidly penetrating all the hearts worldwide as it can now be seen on tablets, smartphones, and even on televisions. In fact, Ubuntu community is making great efforts to present it as the best product in the FOSS community. 

While Ubuntu was discouraged as something that is “not so user-friendly’ in various forum wars, IRC battles, and several blog posts that discussed its usability–or rather—lack of it. However, with time Ubuntu matured quite a lot and managed to emerge as one of the most user-friendly distros in the FOSS world.

But, not just Ubuntu, numerous other distros such as Fedora and openSUSE are quite user-friendly. Listed below are some of the reasons why you should switch to or at least try Linux Mint once.

1) More Choices
Linux Mint provides two desktops: MATE and Cinnamon, which ensures that the users get as many choices as possible. Unlike Ubuntu that insists upon an entirely modern desktop to every user, Mint essentially gives you the choice of choosing either a modern desktop or a more conventional desktop.

2) The All-familiar Desktop
Linux Mint provides a default desktop interface that aims at offering smooth transition from other operating systems to Linux Mint. Not only its user interface is simple, prompt, and elegant, you are unlikely to face many difficulties after you switch to the default Mint desktop.

3) A Better Ubuntu
Linux Mint is based on Ubuntu and it offers all the Ubuntu decency in a pleasant, fresh, and user-friendly package. Ubuntu’s fame motivates many application developers as well. In case you decide to download an application such as Steam or Dropbox for your Ubuntu OS, it is simple to install it without facing any compatibility issues. 

4) Rich, Fresh Artwork
Majority of users admire Linux Mint’s artwork. Mint offers a fresh set of wallpapers and outstanding themes to make your desktop look amazing. Also, its desktop is not too flashy or overdone. It boasts of a simple yet attractive design.

5) Customizable
Linux Mint is more customizable as compared to Ubuntu. Not only you can download themes you can even create your own. Mint also allows you to change the position and the size of the panels.

6) GNOME 3 Done Right
Though Mint sticks to the conventional paradigms of the desktop, it is still supported by some of the recent features. The desktop is built of GNOME 3 which puts it at par with other recent desktops.

7) Not Mobile-Oriented
GNOME 3 and Ubuntu focus a lot on the desktop-mobile convergence. Even though both of these are gracefully designed, Ubuntu and GNOME 3 have managed to ward off several users who think that a desktop should resemble a desktop and nothing else. 

8) The Latest Applications
Linux Mint has all the latest applications already installed. Users can find Firefox, Thunderbird, and even the recent kernel in its release. In addition, you’ll also find that Mint can play MP3s and other limited formats which makes it a complete desktop operating system.

Source: Junauza.com